Aanvullende zorgverzekering

Naast de basisverzekering kan je er voor kiezen aanvullende zorgverzekeringen af te sluiten. Aanvullende zorgverzekeringen zijn verzekeringen voor medische kosten en zorg die niet in het basispakket zitten. Het afsluiten van dergelijke verzekeringen is wettelijk niet verplicht, maar soms wel handig. Ook zijn verzekeraars niet verplicht om jou als verzekerde te accepteren. Wat aanvullende verzekeringen wel en niet dekken in 2019 wordt door de verzekeraars zelf vastgesteld en kan dus per verzekeringsmaatschappij verschillen.

Welke opties voor aanvullende zorgverzekeringen zijn er?

Aangezien verzekeringsmaatschappijen de inhoud en premies van aanvullende zorgverzekeringen zelf vaststellen, heb je als verzekerde vaak vele opties om uit te kiezen. Hieronder worden een aantal van deze opties besproken. Aanvullende verzekeringen dekken soms kosten voor zwangerschap en bevalling, denk daarbij aan extra kraamzorg, eigen bijdrage, prenatale screening, et cetera. Aan de andere kant van het spectrum dekken aanvullende zorgverzekeringen vaak de kosten voor anticonceptie. Voor vrouwen tot 21 jaar dekt de basisverzekering de kosten voor de anticonceptiepil. Boven de 21 jaar kan je je aanvullend laten verzekeren voor deze kosten. Verder kan je een aanvullende verzekering afsluiten voor medische hulpmiddelen die niet onder het basispakket vallen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan brillen en contactlenzen. Ook kan je een aanvullende zorgverzekering 2019 afsluiten voor typen zorg die niet in het basispakket zitten, zoals fysiotherapie en bepaalde vormen van psychologische zorg. Verder zitten niet alle geneesmiddelen en niet alle typen ziekenhuisbezoek en ziekenhuisgerelateerde kosten in het basispakket. Denk daarbij aan kosten voor sterilisatie in het ziekenhuis, cosmetische ingrepen, maar ook reiskosten van en naar het ziekenhuis en verblijfskosten voor een logeerhuis nabij een ziekenhuis. Ook voor dergelijke kosten kan je je aanvullende laten verzekeren. Als laatste kan je ervoor kiezen om je bij te laten verzekeren voor medische kosten die je in het buitenland eventueel maakt.

Tandartsverzekering

Een tandartsverzekering is een specifiek type aanvullende zorgverzekering gericht op het afdekken van kosten voor tandheelkundige zorg. Voor kinderen tot 18 jaar worden de kosten voor tandheelkundige zorg volledig vergoed door de basisverzekering. Boven de 18 jaar moeten vrijwel alle tandartskosten of zelf betaald worden door de patiënt of door een apart afgesloten aanvullende verzekering. Uitzonderingen hierop zijn chirurgische tandheelkundige hulp, röntgenonderzoek voor chirurgische tandheelkundige hulp en uitneembare kunstgebitten. Het is niet verplicht om een tandartsverzekering af te sluiten en verzekeraars zijn ook niet verplicht om jou als verzekerde aan te nemen. Tandartsverzekeringen zijn over het algemeen niet goedkoop en vaak zit er alsnog weer een eigen risico over een maximaal te declareren bedrag aan vast. Daarom is het niet voor iedereen gunstig om een tandartsverzekering af te sluiten. Dit hangt sterk af van je gebit van de te voorziene kosten voor het behoud van je gebit.

Tandartsverzekering: voor wie verstandig?

Het afsluiten van een tandartsverzekering is in vier gevallen verstandig. Als eerste is het aan te raden een tandartsverzekering af te sluiten als je een zwak gebit hebt. Als je een zwak gebit hebt is de kans dat je kosten maakt in verband met tandheelkundige hulp groot en deze kans wordt naarmate je ouder wordt alleen maar groter. Ten tweede is het verstandig om een tandartsverzekering af te sluiten als je om andere redenen verwacht in de toekomst hoge kosten te zullen gaan maken in verband met tandheelkundige hulp. Verder is een tandartsverzekering handig als je van plan bent het komende jaar een tandheelkundig specialist in te schakelen, bijvoorbeeld voor het aanmeten van een kunstgebit of een beugel of het plannen van een gebitscorrectie. Als laatste is het de moeite waard om een tandartsverzekering af te sluiten als je regelmatig gebruik maakt van een mondhygiënist.

Wat als je geen zorgverzekering 2019 afsluit?

Zoals gezegd is iedereen die in Nederland woont en/of werkt verplicht een zorgverzekering voor 2019 af te sluiten. Op deze regeling gelden twee uitzonderingen: mensen die gemoedsbezwaren hebben, oftewel vanwege hun geloofs- of levensovertuiging geen basisverzekering af willen sluiten, en militairen in actieve dienst. Maar wat gebeurt er als je niet tot een van deze twee uitzonderingsgroepen hoort er desondanks geen zorgverzekering 2019 afsluit? De Rijksoverheid spoort mensen op die geen zorgverzekering 2019 hebben of wel een zorgverzekering 2019 hebben, maar hier niet voor betalen. Deze mensen worden aangemeld bij het Zorginstituut Nederland.

Verschillende zorgverzekeringsmaatschappijen

In Nederland zijn vrij veel zorgverzekeringsmaatschappijen te vinden. Denk daarbij aan Zilveren Kruis Achmea, IZZ, FBTO, Ohra, Univé, VGZ, ZEKUR, Menzis, Ditzo, et cetera. Deze verzekeringsmaatschappijen bieden vaak verschillende zorgverzekeringen aan. Bij enkele maatschappijen kan je zelfs kiezen voor verschillende premies voor je basisverzekering, afhankelijk van de voorwaarden. Verder bieden al deze maatschappijen verschillende aanvullende zorgverzekeringen en tandartsverzekeringen tegen verschillende tarieven. Hoe moet je hier als klant nou tussen kiezen? Uiteraard kan je er voor kiezen om zelf bij verschillende verzekeraars op we website te kijken en te informeren naar wat de beste verzekeringen zijn voor jouw situatie in 2019. Dit kost echter een hoop tijd en moeite. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook een heleboel vergelijkingswebsites. Op dergelijke websites is voor je op een rijtje gezet welke zorgverzekeringen er zijn en welke maatschappijen ze aanbieden. Ook zijn daarbij de verschillende voorwaarden, kosten en prijzen per verzekeraar in kaart gebracht. Als klant hoef je dus alleen maar te kijken welke voorwaarden jou aanstaan, welke verzekeraars deze voorwaarden bieden en wat voor prijs ze daarvoor vragen. In enkele gevallen krijg je bij bepaalde verzekeraars zelfs korting als je je via een van deze websites aanmeldt voor een zorgverzekering. Verder is het verstandig om voor je een zorgverzekering afsluit even te kijken op de website van de consumentenbond. Deze bond houdt goed in de gaten wat de valkuilen van goedkopere zorgverzekeringen zijn en hoe de prijzen en inhoud van zorgverzekeringen de afgelopen jaren veranderd is.